DIỀU KIỂU KHÁC

DIỀU NEW STAR

DIỀU NEW STAR

350.000₫

DIỀU NEW STAR Kích thước:  Ngang: 130 cm Dài: 160 cm Đuôi 400 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU MÁY BAY - 3M

DIỀU MÁY BAY - 3M

1.050.000₫

DIỀU MÁY BAY - 3M Kích thước:  Ngang: 300 cm Dài: 280 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin Rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 8 sợi - 500m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU LÁ PHONG

DIỀU LÁ PHONG

230.000₫

DIỀU LÁ PHONG Kích thước:  Ngang: 140 cm Dài: 146 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm + cuộn dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU LÁ BÀI

DIỀU LÁ BÀI

750.000₫

DIỀU LÁ BÀI Kích thước:  Ngang: 230 cm Dài: 145 cm Đuôi: 140 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU ĐẦU LÂU

DIỀU ĐẦU LÂU

220.000₫

DIỀU ĐẦU LÂU Kích thước:  Ngang: 100 cm Dài: 115 cm Đuôi: 300 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm +...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TÊN LỬA

DIỀU TÊN LỬA

160.000₫

DIỀU TÊN LỬA Kích thước:  Ngang: 140 cm Dài: 190 cm Đuôi: 290 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm +...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU ROKKAKU RUBIK

DIỀU ROKKAKU RUBIK

450.000₫

DIỀU ROKKAKU RUBIK Kích thước:  Ngang: 100 cm Dài: 125 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: carbon + resin rod Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU MA NỮ

DIỀU MA NỮ

600.000₫

DIỀU MA NỮ Kích thước:  Ngang: 180 cm Dài: 260 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả, đèn diều. Link đèn led: https://dieudep.vn/den-led-kep-suon-36-bong-gan-dieu A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU MÁY BAY TIÊM KÍCH 1.5M

DIỀU MÁY BAY TIÊM KÍCH 1.5M

130.000₫

DIỀU MÁY BAY TIÊM KÍCH 1.5M Kích thước:  Ngang: 150 cm Dài: 90 cm Đuôi: 250 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU MÁY BAY 3.7M

DIỀU MÁY BAY 3.7M

1.350.000₫

DIỀU MÁY BAY 3.7M Kích thước:  Ngang: 370 cm Dài: 250 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 8 sợi - 500m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU MÁY BAY 2.8M

DIỀU MÁY BAY 2.8M

320.000₫

DIỀU MÁY BAY 2.8M Kích thước:  Ngang: 280 cm Dài: 185 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BỘ XƯƠNG ĐẦU LÂU 6M

DIỀU BỘ XƯƠNG ĐẦU LÂU 6M

850.000₫

DIỀU BỘ XƯƠNG ĐẦU LÂU 6M Kích thước:  Ngang: 120 cm Dài: 610 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 8 sợi - 500m * Tay quay 22cm -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU QUẠT 1.75M

DIỀU QUẠT 1.75M

500.000₫

DIỀU QUẠT 1.75M Kích thước:  Ngang: 175 cm Dài: 120 cm Đuôi: 330 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TIGER HEXA

DIỀU TIGER HEXA

650.000₫

DIỀU TIGER HEXA Kích thước:  Ngang: 145 cm Dài: 145 cm Đuôi: đuôi ống 15m Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 4 sợi - 400m * Tay quay 22cm -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU ROKKAKU SỐ 7

DIỀU ROKKAKU SỐ 7

380.000₫

DIỀU ROKKAKU SỐ 7 Kích thước:  Ngang: 100 cm Dài: 125 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS +...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DOUBLE DIAMOND

DIỀU DOUBLE DIAMOND

650.000₫

DIỀU DOUBLE DIAMOND Kích thước:  Ngang: 140 cm Dài: 170 cm Đuôi: 8m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU SATELLITE 3M

DIỀU SATELLITE 3M

650.000₫

DIỀU SATELLITE 3M Kích thước:  Ngang: 300 cm Dài: 60 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU LADYBUG FUN

DIỀU LADYBUG FUN

350.000₫

DIỀU LADYBUG FUN Kích thước:  Ngang: 90 cm Dài: 120 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm + cuộn...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BÁT QUÁI

DIỀU BÁT QUÁI

320.000₫

DIỀU BÁT QUÁI Kích thước:  Ngang: 150 cm Dài: 150 cm Đuôi: 300 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU MAGIC KITE

DIỀU MAGIC KITE

700.000₫

DIỀU MAGIC KITE Kích thước:  Ngang: 100 cm Dài: 100 cm Đuôi: 5m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU RUBBY ĐUÔI XOAY

DIỀU RUBBY ĐUÔI XOAY

300.000₫

DIỀU RUBBY ĐUÔI XOAY Kích thước:  Ngang: 150 cm Dài: 150 cm Chất liệu vải: caro Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU LỒNG ĐÈN

DIỀU LỒNG ĐÈN

350.000₫

DIỀU LỒNG ĐÈN Kích thước:  Ngang: 170 cm Dài: 150 cm Đuôi: 220 cm Chất liệu vải: caro Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 3D - SONG HÀNH

DIỀU 3D - SONG HÀNH

280.000₫

DIỀU 3D - SONG HÀNH Kích thước: Ngang: 160 cm Cao: 106 cm Đuôi dài: 315 cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sườn: Resin rod Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: Lựa chọn 1: bộ tay quay 22cm ABS + dây 3 sợi cuộn 400m *...

Thêm vào giỏ hàng
 
zalo