Tất cả sản phẩm

DIỀU RỒNG - 3M

DIỀU RỒNG - 3M

700.000₫

DIỀU RỒNG - 3M Kích thước:  Ngang: 300 cm Dài: 700 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BƯỚM CHÚA 2.9M

DIỀU BƯỚM CHÚA 2.9M

650.000₫

DIỀU BƯỚM CHÚA 2.9M Kích thước:  Ngang: 290 cm Dài: 220 cm Đuôi 160 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÁ MẬP 1.55M

DIỀU CÁ MẬP 1.55M

150.000₫

DIỀU CÁ MẬP 1.55M Kích thước:  Ngang: 155 cm Dài: 220 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - TROPICAL FISH 3.5M

DIỀU TREO - PENDANT - TROPICAL FISH 3.5M

2.300.000₫

DIỀU TREO - PENDANT - TROPICAL FISH 3.5M Kích thước: 3.5 m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
ĐUÔI XOAY - SPINNER

ĐUÔI XOAY - SPINNER

650.000₫

ĐUÔI XOAY - SPINNER Kích thước:  Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: *  Hướng dẫn cách treo thả:  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BƯỚM COLOR MAXI

DIỀU BƯỚM COLOR MAXI

700.000₫

DIỀU BƯỚM COLOR MAXI Kích thước:  Ngang: 300 cm Dài: 200 cm Đuôi 400 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - GẤU 3.5M

DIỀU TREO - PENDANT - GẤU 3.5M

2.200.000₫

DIỀU TREO - PENDANT - GẤU 3.5M Kích thước: 3.5 m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LADYBUG SIZE S - 2SQM

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LADYBUG SIZE S - 2SQM

850.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LADYBUG SIZE S - 2SQM Kích thước:  Ngang: 1.3 m  Dài: 1.5 m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 8 sợi -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - ANGRY BIRD

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - ANGRY BIRD

600.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - ANGRY BIRD Kích thước:  Ngang: 150 cm Dài: 150 cm Đuôi: 400 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 4 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BABY TIGER

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BABY TIGER

700.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BABY TIGER Kích thước:  Ngang: 150 cm Dài: 200 cm Đuôi: 350 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 4 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÔNG CHÚA 1.4M

DIỀU CÔNG CHÚA 1.4M

150.000₫

DIỀU CÔNG CHÚA 1.4M Kích thước:  Ngang: 140 cm Dài: 165 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm +...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU LÁ PHONG

DIỀU LÁ PHONG

230.000₫

DIỀU LÁ PHONG Kích thước:  Ngang: 140 cm Dài: 146 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm + cuộn dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BÉ GÁI

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BÉ GÁI

750.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BÉ GÁI Kích thước:  Ngang: 170 cm Dài: 600 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 4 sợi - 400m *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - NINJA 1.3M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - NINJA 1.3M

300.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - NINJA 1.3M Kích thước:  Ngang: 130 cm Cao: 60 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÁ VÀNG 1.8M

DIỀU CÁ VÀNG 1.8M

240.000₫

DIỀU CÁ VÀNG 1.8M Kích thước:  Ngang: 10 cm Dài: 200 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi cuộn...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - KHỈ BABY - SIZE M

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - KHỈ BABY - SIZE M

4.950.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - KHỈ BABY - SIZE M Kích thước:  Ngang:  330cm Dài:  540 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: guồng inox 20cm + cuộn dây amiang chịu...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - TOM & JERRY

DIỀU TREO - PENDANT - TOM & JERRY

3.000.000₫

DIỀU TREO - PENDANT - TOM & JERRY Kích thước: Tom 5m - Jerry 4m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - NÀNG TIÊN CÁ 10M

DIỀU TREO - PENDANT - NÀNG TIÊN CÁ 10M

1₫

DIỀU TREO - PENDANT - NÀNG TIÊN CÁ 10M Kích thước: dài 10m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÔNG CHÚA SHOPIA 1.6M

DIỀU CÔNG CHÚA SHOPIA 1.6M

150.000₫

DIỀU CÔNG CHÚA SHOPIA 1.6M Kích thước:  Ngang: 160 cm Dài: 165 cm Đuôi: 200 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU ULTRAMAN 1.6M

DIỀU ULTRAMAN 1.6M

130.000₫

DIỀU ULTRAMAN 1.6M Kích thước:  Ngang: 160 cm Dài: 165 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm + cuộn...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DOREMON 1.35M

DIỀU DOREMON 1.35M

130.000₫

DIỀU DOREMON 1.35M Kích thước:  Ngang: 135 cm Dài: 115 cm Đuôi: 145 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BƯỚM BLUE 1.4M

DIỀU BƯỚM BLUE 1.4M

150.000₫

DIỀU BƯỚM BLUE 1.4M Kích thước:  Ngang: 140 cm Dài: 100 cm Đuôi: 150 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÔNG CHÚA BĂNG GIÁ - FROZEN 1.7M

DIỀU CÔNG CHÚA BĂNG GIÁ - FROZEN 1.7M

130.000₫

DIỀU CÔNG CHÚA BĂNG GIÁ - FROZEN 1.7M Kích thước:  Ngang: 170 cm Dài: 80 cm Đuôi: 140 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BƯỚM XINH  1.45M

DIỀU BƯỚM XINH 1.45M

130.000₫

DIỀU BƯỚM XINH  1.45M Kích thước:  Ngang: 145 cm Dài: 80 cm Đuôi: 170 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
 
zalo