Tất cả sản phẩm

DIỀU CHIM CÁNH CỤT VỖ CÁNH

DIỀU CHIM CÁNH CỤT VỖ CÁNH

700.000₫

DIỀU CHIM CÁNH CỤT VỖ CÁNH Kích thước:  Ngang: 200 cm Dài: 160 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resinrod Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BẠCH TUỘC ỐNG 15M

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BẠCH TUỘC ỐNG 15M

2.300.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BẠCH TUỘC ỐNG 15M Kích thước:  Ngang: 190 cm Dài: 15 cm Chất liệu vải: High Nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 8 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU PHƯỢNG HOÀNG 2.9M

DIỀU PHƯỢNG HOÀNG 2.9M

550.000₫

DIỀU PHƯỢNG HOÀNG 2.9M Kích thước:  Ngang: 290 cm Dài: 410 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LỒNG ĐÈN

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LỒNG ĐÈN

1.750.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LỒNG ĐÈN Kích thước:  Ngang: 2.1 m Dài: 7.4 m Đuôi: 6 m Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - GOLDFISH

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - GOLDFISH

550.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - GOLDFISH Kích thước:  Ngang: 130 cm Dài: 350 cm Đuôi: 10 m Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU MÁY BAY

DIỀU MÁY BAY

165.000₫

DIỀU MÁY BAY Kích thước:  Ngang: 140 cm Dài: 120 cm Đuôi: 300 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm +...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU RỒNG 3M

DIỀU RỒNG 3M

380.000₫

DIỀU RỒNG 3M Kích thước:  Ngang: 300 cm Dài: 480 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây 3...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - VỊT BABY

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - VỊT BABY

250.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - VỊT BABY Kích thước:  Ngang: 76 cm Dài: 140 cm Đuôi: 6 m Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU NEW STAR

DIỀU NEW STAR

350.000₫

DIỀU NEW STAR Kích thước:  Ngang: 130 cm Dài: 160 cm Đuôi 400 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU RỒNG 20M

DIỀU RỒNG 20M

260.000₫

DIỀU RỒNG 20M Kích thước:  Ngang: 190 cm Dài: 145 cm Đuôi: 20m Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây 3...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU RỒNG ĐỎ 2.7M

DIỀU RỒNG ĐỎ 2.7M

160.000₫

DIỀU RỒNG ĐỎ 2.7M Kích thước:  Ngang: 160 cm Dài: 2.7 m Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm + cuộn...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU RỒNG LỬA 5M

DIỀU RỒNG LỬA 5M

200.000₫

DIỀU RỒNG LỬA 5M Kích thước:  Ngang: 160 cm Dài: 5 m Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm + cuộn dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU COLOR FISH 2.25M

DIỀU COLOR FISH 2.25M

380.000₫

DIỀU COLOR FISH 2.25M Kích thước:  Ngang: 225 cm Dài: 645 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CHIM KÉT 3D - 2M

DIỀU CHIM KÉT 3D - 2M

400.000₫

DIỀU CHIM KÉT 3D - 2M Kích thước:  Ngang: 200 cm Dài: 100 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU MÁY BAY - 3M

DIỀU MÁY BAY - 3M

1.050.000₫

DIỀU MÁY BAY - 3M Kích thước:  Ngang: 300 cm Dài: 280 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin Rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 8 sợi - 500m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU RẮN 18M

DIỀU RẮN 18M

180.000₫

DIỀU RẮN 18M Kích thước:  Ngang: 135 cm Dài: 80 cm Đuôi: 18 m Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 3D - 2 HỘC GLIDER 3M - 4M

DIỀU 3D - 2 HỘC GLIDER 3M - 4M

350.000₫

DIỀU 3D - 2 HỘC GLIDER 3M - 4M Kích thước:  Chiều ngang: 300 cm - 400 cm Chiều cao: 90 cm - 120 cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: Lựa chọn 1: bộ...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - COLORFUL FLOWER 2.8M

DIỀU DELTA - COLORFUL FLOWER 2.8M

550.000₫

DIỀU DELTA - COLORFUL FLOWER 2.8M Kích thước:  Ngang: 280 cm Dài: 140 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: resin rod Màu sắc: 4 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TOM & JERRY

DIỀU TOM & JERRY

130.000₫

DIỀU TOM & JERRY Kích thước:  Ngang: 145 cm Dài: 120 cm (Jerry) - 190 cm (Tom) Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KID NGÔI SAO

DIỀU KID NGÔI SAO

90.000₫

DIỀU KID NGÔI SAO Kích thước:  Ngang: 80 cm Dài: 95 cm Đuôi: 300 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KID CHO BÉ - 1.2M

DIỀU KID CHO BÉ - 1.2M

70.000₫

DIỀU KID CHO BÉ - 1.2M Kích thước:  Ngang: 120 cm Dài: 150 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU HOẠT HÌNH NHẢY DÙ - 1.4M

DIỀU HOẠT HÌNH NHẢY DÙ - 1.4M

100.000₫

DIỀU HOẠT HÌNH NHẢY DÙ - 1.4M Kích thước:  Ngang: 140 cm Dài: 105 cm Đuôi: 130 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn...

Thêm vào giỏ hàng
 
zalo