DIỀU SATELLITE 3M

650.000₫

Code: KK-118 


Kích thước: 60 * 300 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Code: KK-118


Kích thước: 60 * 300 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan