DIỀU HOẠT HÌNH

DIỀU CHIM CÁNH CỤT VỖ CÁNH

DIỀU CHIM CÁNH CỤT VỖ CÁNH

700.000₫

DIỀU CHIM CÁNH CỤT VỖ CÁNH Kích thước:  Ngang: 200 cm Dài: 160 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resinrod Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU PHƯỢNG HOÀNG 2.9M

DIỀU PHƯỢNG HOÀNG 2.9M

550.000₫

DIỀU PHƯỢNG HOÀNG 2.9M Kích thước:  Ngang: 290 cm Dài: 410 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU RỒNG 3M

DIỀU RỒNG 3M

380.000₫

DIỀU RỒNG 3M Kích thước:  Ngang: 300 cm Dài: 480 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây 3...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU RỒNG 20M

DIỀU RỒNG 20M

260.000₫

DIỀU RỒNG 20M Kích thước:  Ngang: 190 cm Dài: 145 cm Đuôi: 20m Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây 3...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TIÊN CÁ - X-KITES

DIỀU TIÊN CÁ - X-KITES

280.000₫

DIỀU TIÊN CÁ - X-KITES Kích thước:  Ngang: 140 cm Dài: 250 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU ĐẦU LÂN 1.6M

DIỀU ĐẦU LÂN 1.6M

250.000₫

DIỀU ĐẦU LÂN 1.6M Kích thước:  Ngang: 160 cm Dài: 350 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU POKEMON 1.8M

DIỀU POKEMON 1.8M

240.000₫

DIỀU POKEMON 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Dài: 200 cm Đuôi: 320 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÁ COLORFUL FISH 2M

DIỀU CÁ COLORFUL FISH 2M

350.000₫

DIỀU CÁ COLORFUL FISH 2M Kích thước:  Ngang: 200 cm Dài: 520 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU RỒNG - 3M

DIỀU RỒNG - 3M

700.000₫

DIỀU RỒNG - 3M Kích thước:  Ngang: 300 cm Dài: 700 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU SQUID GAME - TRÒ CHƠI CON MỰC

DIỀU SQUID GAME - TRÒ CHƠI CON MỰC

980.000₫

DIỀU SQUID GAME - TRÒ CHƠI CON MỰC Kích thước:  Ngang: 1m9  Dài: 4m Chất liệu vải: nylon caro fabric Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 8 sợi - 500m * Tay quay 22cm...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DOREAMON 1.6M

DIỀU DOREAMON 1.6M

150.000₫

DIỀU DOREMON 1.6M Kích thước:  Ngang: 160 cm Dài: 60 cm Đuôi: 200 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm +...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU SA TĂNG - TÂY DU KÝ

DIỀU SA TĂNG - TÂY DU KÝ

250.000₫

DIỀU SA TĂNG - TÂY DU KÝ Kích thước:  Ngang: 175 cm Dài: 150 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU ĐƯỜNG TĂNG - TÂY DU KÝ

DIỀU ĐƯỜNG TĂNG - TÂY DU KÝ

250.000₫

DIỀU ĐƯỜNG TĂNG - TÂY DU KÝ Kích thước:  Ngang: 150 cm Dài: 200 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TRƯ BÁT GIỚI - TÂY DU KÝ

DIỀU TRƯ BÁT GIỚI - TÂY DU KÝ

250.000₫

DIỀU TRƯ BÁT GIỚI - TÂY DU KÝ Kích thước:  Ngang: 170 cm Dài: 150 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU GẤU BABY

DIỀU GẤU BABY

170.000₫

DIỀU GẤU BABY Kích thước:  Ngang: 150 cm Dài: 130 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm +...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU IRON MAN

DIỀU IRON MAN

200.000₫

DIỀU IRON MAN Kích thước:  Ngang: 170 cm Dài: 175 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi cuộn...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU THÚY KIỀU

DIỀU THÚY KIỀU

290.000₫

DIỀU THÚY KIỀU Kích thước:  Ngang: 140 cm Dài: 285 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi cuộn 200m: https://dieudep.vn/day-2-soi-200m 2....

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU SPIDERMAN 2M

DIỀU SPIDERMAN 2M

270.000₫

DIỀU SPIDERMAN 2M Kích thước:  Ngang: 200 cm Dài: 225 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi cuộn...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU FUNNY DORAEMON

DIỀU FUNNY DORAEMON

120.000₫

DIỀU FUNNY DORAEMON Kích thước:  Ngang: 130 cm Dài: 120 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm + cuộn...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU PIKACHU 1.8M

DIỀU PIKACHU 1.8M

260.000₫

DIỀU PIKACHU 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Dài: 245 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi cuộn...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU VỊT DONALD

DIỀU VỊT DONALD

220.000₫

DIỀU VỊT DONALD Kích thước:  Ngang: 204 cm Dài: 188 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: 4 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TÔN NGỘ KHÔNG - TÂY DU KÝ

DIỀU TÔN NGỘ KHÔNG - TÂY DU KÝ

250.000₫

DIỀU TÔN NGỘ KHÔNG - TÂY DU KÝ Kích thước:  Ngang: 190 cm Dài: 200 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU MARIO 175*143cm

DIỀU MARIO 175*143cm

100.000₫

DIỀU MARIO Kích thước:  Ngang: 175 cm Dài: 143 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay 18cm + cuộn dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU SUPERMAN

DIỀU SUPERMAN

250.000₫

DIỀU SUPERMAN Kích thước:  Ngang: 200 cm Dài: 200 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi cuộn 200m: https://dieudep.vn/day-2-soi-200m 2....

Thêm vào giỏ hàng
 
zalo