DIỀU 3D

DIỀU 3D - 2 HỘC GLIDER 3M - 4M

DIỀU 3D - 2 HỘC GLIDER 3M - 4M

350.000₫

DIỀU 3D - 2 HỘC GLIDER 3M - 4M Kích thước:  Chiều ngang: 300 cm - 400 cm Chiều cao: 90 cm - 120 cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: Lựa chọn 1: bộ...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 3D - 1 HỘC

DIỀU 3D - 1 HỘC

170.000₫

DIỀU 3D - 1 HỘC Kích thước:  Chiều ngang: 120 cm Chiều dài: 90 cm Chất liệu: Nylon Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: 1 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang Lựa chọn 2:...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 3D - 2 HỘC 2.9M

DIỀU 3D - 2 HỘC 2.9M

350.000₫

DIỀU 3D - 2 HỘC 2.9M Kích thước:  Chiều ngang: 290 cm Chiều cao: 100 cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: Lựa chọn 1: bộ tay quay 22cm ABS + dây 4 sợi cuộn 400m *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 3D - HEX LOTUS

DIỀU 3D - HEX LOTUS

350.000₫

DIỀU 3D - HEX LOTUS Kích thước:  Đường kính: 100 cm Chiều ngang: 65 cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 3D - POLARIS

DIỀU 3D - POLARIS

280.000₫

DIỀU 3D - POLARIS Kích thước:  Chiều cao: 65 cm Chiều rộng: 53 cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU - HOA 3D

DIỀU - HOA 3D

250.000₫

DIỀU HOA 3D Kích thước: Đường kính: 105 cm Chiều dọc: 50 cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang Lựa chọn 2: tay quay 18cm +...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 3D - POLOKITE

DIỀU 3D - POLOKITE

400.000₫

DIỀU 3D - POLOKITE Kích thước:  Chiều cao: 150 cm Chiều rộng: 145 cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 3D - DIỀU HONEY 3D

DIỀU 3D - DIỀU HONEY 3D

500.000₫

DIỀU 3D - DIỀU HONEY 3D Kích thước:  Đường kính: 130 cm Chiều dọc: 40 cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 3D - RAINBOW 2 HỘC

DIỀU 3D - RAINBOW 2 HỘC

280.000₫

DIỀU 3D - RAINBOW 2 HỘC Kích thước:  Chiều ngang: 240 cm Chiều cao: 75cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: Lựa chọn 1: bộ tay quay 22cm ABS + dây 3 sợi cuộn 400m * Tay quay 22cm -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 3D - SONG HÀNH

DIỀU 3D - SONG HÀNH

280.000₫

DIỀU 3D - SONG HÀNH Kích thước: Ngang: 160 cm Cao: 106 cm Đuôi dài: 315 cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sườn: Resin rod Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: Lựa chọn 1: bộ tay quay 22cm ABS + dây 3 sợi cuộn 400m *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 3D - PREDA 2.5M

DIỀU 3D - PREDA 2.5M

280.000₫

DIỀU 3D - PREDA 2.5M Kích thước:  Ngang: 250 cm Cao: 80 cm Chất liệu vải: caro fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả hoặc đuôi diều. *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: Lựa chọn 1: bộ tay quay 22cm ABS + dây 4 sợi cuộn 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU HOA TUYẾT - 3D

DIỀU HOA TUYẾT - 3D

250.000₫

HOA TUYẾT 3D Kích thước: Đường kính: 100 cm Chiều dọc: 40 cm Chất liệu vải: vải diều caro Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả *  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang Lựa chọn 2:...

Thêm vào giỏ hàng
 
zalo