DIỀU DOUBLE DIAMOND

650.000₫

Code: KK-119


Kích thước: 140 * 170 + 800 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Code: KK-119


Kích thước: 140 * 170 + 800 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan