STUNT KITE 2.0m - 2.45m

STUNT KITE X2 - 2M

STUNT KITE X2 - 2M

850.000₫

STUNT KITE - SWORD 2.4M

STUNT KITE - SWORD 2.4M

1.050.000₫

1.100.000₫

STUNT KITE - REPSOL 2.4M

STUNT KITE - REPSOL 2.4M

1.200.000₫

1.400.000₫

STUNT KITE CORO 2m2

STUNT KITE CORO 2m2

1.000.000₫

STUNT FOCUS 2m1

STUNT FOCUS 2m1

400.000₫

STUNT KITE - SWORD 2.1M

STUNT KITE - SWORD 2.1M

1.050.000₫

Code: ST-207 Kích thước: 210 * 80 cm Chất liệu: Nylon Ripstop Khung sườn: resin rod Màu sắc: màu như hình

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE X2 - 2M

STUNT KITE X2 - 2M

850.000₫

STUNT KITE - X2 2M Code: ST-131 Kích thước: 200 *92cm Chất liệu vải: 40d Nylon- ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - RAINBOW 2.2M

STUNT KITE - RAINBOW 2.2M

1.000.000₫

STUNT KITE - RAINBOW 2.2M Code: ST-210 Kích thước: 220 *73cm Chất liệu vải: Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - TRAPEZE 2.4M

STUNT KITE - TRAPEZE 2.4M

950.000₫

STUNT KITE - TRAPEZE 2.4M Code: ST-209 Kích thước: 240 *90cm Chất liệu vải: Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - SWORD 2.4M

STUNT KITE - SWORD 2.4M

1.050.000₫

1.100.000₫

STUNT KITE - SWORD 2.4M Code: ST-211 Kích thước: 240 *82cm Chất liệu vải: Hi - ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - REPSOL 2.4M

STUNT KITE - REPSOL 2.4M

1.200.000₫

1.400.000₫

STUNT KITE - REPSOL 2.4M Code: ST-204 Kích thước: 240 *83cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE CORO 2m2

STUNT KITE CORO 2m2

1.000.000₫

STUNT CORO 2m2 Code: ST-206 Kích thước: 220 *80cm Chất liệu vải: Hi - Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT FOCUS 2m1

STUNT FOCUS 2m1

400.000₫

STUNT FOCUS 2m1 Code: ST-201 Kích thước: 210 *90cm Chất liệu vải: Polyester ...

Thêm vào giỏ hàng