DIỀU QUẠT

500.000₫

Code: KK-121

 

Kích thước: 175 * 120 cm + 330 Cm

Chất liệu vải: Caro Fabric

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Code: KK-121

 

Kích thước: 175 * 120 cm + 330 Cm

Chất liệu vải: Caro Fabric

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Sản phẩm liên quan