DIỀU MA NỮ

600.000₫

Code: KK 125 


Kích thước: 180 * 260 cm 

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Code: KK 125


Kích thước: 180 * 260 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan