DIỀU TIGER HEXA

650.000₫

Code: KK-122

 

Kích thước: 145 * 145 cm + đuôi ống 15 m

Chất liệu vải: Caro Fabric

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Code: KK-122

 

Kích thước: 145 * 145 cm + đuôi ống 15 m

Chất liệu vải: Caro Fabric

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Sản phẩm liên quan