STUNT KITE 1.2m - 1.8m

STUNT KITE - RAINBOW 1.8M

STUNT KITE - RAINBOW 1.8M

600.000₫

Code: ST-132 Kích thước: 180 * 72 cm Chất liệu: Nylon Ripstop Khung sườn: resin rod Màu sắc: như hình

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - ROCKET 1.8M

STUNT KITE - ROCKET 1.8M

650.000₫

Code: ST-105 Kích thước: 180 * 72 cm Chất liệu: Nylon Ripstop Khung sườn: resin rod Màu sắc: 3 màu như hình

Thêm vào giỏ hàng
STUNT DIAMOND RAINBOW (Block 4 con)

STUNT DIAMOND RAINBOW (Block 4 con)

800.000₫

STUNT DIAMOND RAINBOW Code: ST-130 Kích thước: 95 *97cm + đuôi 10m Chất liệu vải: ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - WIF 1.8M

STUNT KITE - WIF 1.8M

600.000₫

STUNT KITE - WIF 1.8M Code: ST-128 Kích thước: 180 *85cm Chất liệu vải: Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - FIRE 1.6M

STUNT KITE - FIRE 1.6M

350.000₫

STUNT KITE - FIRE 1.6M Code: ST-127 Kích thước: 160 *75cm Chất liệu vải: Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - AURORA 1M6

STUNT KITE - AURORA 1M6

350.000₫

STUNT KITE - AURORA 1M6 Code: ST-124 Kích thước: 160 *70cm Chất liệu vải: Polyester...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - OLYMPIC 1M8

STUNT KITE - OLYMPIC 1M8

350.000₫

STUNT KITE - OLYMPIC 1M8 Code: ST-123 Kích thước: 180 *82cm Chất liệu vải: Polyester...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - SWIFT 1.8M

STUNT KITE - SWIFT 1.8M

600.000₫

650.000₫

STUNT KITE - SWIFT 1m8 Code: ST-122 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - NINJA

STUNT KITE - NINJA

600.000₫

650.000₫

STUNT KITE NINJA 1.8m Code: ST-110 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - CORO 1M8

STUNT KITE - CORO 1M8

650.000₫

STUNT KITE CORO 1.8m Code: ST-121 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - SPEED 1m35

STUNT KITE - SPEED 1m35

250.000₫

STUNT KITE - SPEED 1m35 Code: ST-109 Kích thước: 135 *60cm Chất liệu vải: Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - WHIRL 1.8M

STUNT KITE - WHIRL 1.8M

650.000₫

STUNT KITE - WHIRL 1.8M Code: ST-120 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE - MITT 1m8

STUNT KITE - MITT 1m8

650.000₫

STUNT KITE - MITT 1m8 Code: ST-108 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE GUN 1.8m

STUNT KITE GUN 1.8m

700.000₫

STUNT KITE GUN 1.8m Code: ST-107 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT PRIMAS 1m6

STUNT PRIMAS 1m6

380.000₫

400.000₫

STUNT PRIMAS 1m6 Code: ST-101 Kích thước: 160 *70cm Chất liệu vải: Polyester ...

Thêm vào giỏ hàng