DIỀU MÁY BAY 2M8

320.000₫

Code: MB 117


Kích thước: 280 * 185 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: MB 117

Kích thước: 280 * 185 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan