DIỀU ROKKAKU 7

250.000₫

Code: KK-120


Kích thước: 124 * 100 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Code: KK-120


Kích thước: 124 * 100 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình