DIỀU BÁT QUÁI

320.000₫

Code: KK-113


Kích thước: 150 * 150 * 350 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: KK-113


Kích thước: 150 * 150 * 350 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan