DIỀU SKELETON 6M

850.000₫

Code: KK 123


Kích thước: 120 * 610 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc:  như hình

Code: KK 123

Kích thước: 120 * 610 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan