DIỀU TRUYỀN THỐNG

DIỀU COLOR FISH 2.25M

DIỀU COLOR FISH 2.25M

380.000₫

DIỀU COLOR FISH 2.25M Kích thước:  Ngang: 225 cm Dài: 645 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - COLORFUL FLOWER 2.8M

DIỀU DELTA - COLORFUL FLOWER 2.8M

550.000₫

DIỀU DELTA - COLORFUL FLOWER 2.8M Kích thước:  Ngang: 280 cm Dài: 140 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: resin rod Màu sắc: 4 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - GHOST 2M

DIỀU DELTA - GHOST 2M

550.000₫

DIỀU DELTA GHOST 2M Kích thước:  Ngang: 200 cm Dài: 650 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: resin rod Màu sắc: 4 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - CRAYON 1.75M

DIỀU DELTA - CRAYON 1.75M

220.000₫

DIỀU DELTA - CRAYON 1.75M Kích thước:  Ngang: 175 cm Dài: 85 cm Đuôi: 165 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - RAINBOW DOT 1M9

DIỀU DELTA - RAINBOW DOT 1M9

190.000₫

DIỀU DELTA - RAINBOW DOT 1.9M Kích thước:  Ngang: 190 cm Dài: 95 cm Đuôi: 165 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - SLIVER 1.8M

DIỀU DELTA - SLIVER 1.8M

200.000₫

DIỀU DELTA - SLIVER 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Dài: 96 cm Đuôi: 300 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - REDBULL 1.8M

DIỀU DELTA - REDBULL 1.8M

180.000₫

DIỀU DELTA - REDBULL 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Dài: 85 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - REDBULL 2.8M

DIỀU DELTA - REDBULL 2.8M

650.000₫

DIỀU DELTA - REDBULL 2.8M Kích thước:  Ngang: 280 cm Dài: 140 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA ARROW 2.3M

DIỀU DELTA ARROW 2.3M

450.000₫

DIỀU DELTA ARROW 2.3M Kích thước:  Ngang: 230 cm Dài: 170 cm Đuôi: 10m Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA MASK 2.2M

DIỀU DELTA MASK 2.2M

450.000₫

DIỀU DELTA MASK 2.2M Kích thước:  Ngang: 220 cm Dài: 290 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA MG

DIỀU DELTA MG

220.000₫

DIỀU DELTA MG Kích thước:  Ngang: 200 cm Dài: 100 cm Đuôi: 200 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA HAWAI 1.6M

DIỀU DELTA HAWAI 1.6M

130.000₫

DIỀU DELTA HAWAI 1.6M Kích thước:  Ngang: 160 cm Dài: 80 cm Đuôi: 600 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA CLASSIC 1.5M

DIỀU DELTA CLASSIC 1.5M

250.000₫

DIỀU DELTA CLASSIC 1.5M Kích thước:  Ngang: 150 cm Dài: 90 cm Đuôi: 300 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: 3 màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản phẩm: https://dieudep.vn/day-tha-dieu-tay-cam-i-100m-day-cuoc-trang 2. Lựa chọn 2: tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA FLOWER RAINBOW

DIỀU DELTA FLOWER RAINBOW

250.000₫

DIỀU DELTA FLOWER RAINBOW Kích thước:  Ngang: 190 cm Dài: 90 cm Đuôi: 300 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - SKY COLOR - 2.8M

DIỀU DELTA - SKY COLOR - 2.8M

700.000₫

DIỀU DELTA - SKY COLOR - 2.8M Kích thước:  Ngang: 280 cm Dài: 140 cm Đuôi: 120 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Glassfiber Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - TIM

DIỀU DELTA - TIM

180.000₫

DIỀU DELTA - TIM Kích thước:  Ngang: 180 cm Dài: 95 cm Đuôi: 310 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm +...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA THIÊN NGA COLOR

DIỀU DELTA THIÊN NGA COLOR

550.000₫

DIỀU DELTA THIÊN NGA COLOR  Kích thước:  Ngang: 220 cm Dài: 110 cm Đuôi: 450 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA WII

DIỀU DELTA WII

240.000₫

DIỀU DELTA WII Kích thước:  Ngang: 180 cm Dài: 95 cm Đuôi: 90 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m * Tay quay 18cm: https://dieudep.vn/tay-quay-18cm * Dây thả 2 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA THIÊN NGA 2.8M

DIỀU DELTA THIÊN NGA 2.8M

550.000₫

DIỀU DELTA THIÊN NGA 2.8M Kích thước:  Ngang: 280 cm Dài: 140 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA POLARIS

DIỀU DELTA POLARIS

500.000₫

DIỀU DELTA POLARIS Kích thước:  Ngang: 190 cm Dài: 190 cm Đuôi: 580 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA SPINNER COLOR - 2.8M

DIỀU DELTA SPINNER COLOR - 2.8M

550.000₫

DIỀU DELTA SPINNER COLOR - 2.8M Kích thước:  Ngang: 280 cm Dài: 170 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA LUMI - 2.4M

DIỀU DELTA LUMI - 2.4M

500.000₫

DIỀU DELTA LUMI - 2.4M Kích thước:  Ngang: 240 cm Dài: 120 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA LUMI - 4M

DIỀU DELTA LUMI - 4M

1.200.000₫

DIỀU DELTA LUMI - 4M Kích thước:  Ngang: 400 cm Dài: 200 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 8 sợi - 500m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-duong-kinh-22cm-abs *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - LUMI - 3.2M

DIỀU DELTA - LUMI - 3.2M

750.000₫

DIỀU DELTA - LUMI - 3.2M Kích thước:  Ngang: 320 cm Dài: 170 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi - 400m * Tay quay 22cm...

Thêm vào giỏ hàng
 
zalo