DIỀU ĐIỀU KHIỂN 2 - 4 DÂY

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - NINJA 1.3M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - NINJA 1.3M

300.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - NINJA 1.3M Kích thước:  Ngang: 130 cm Cao: 60 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - ARROW 1.2M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - ARROW 1.2M

300.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - ARROW 1.2M Kích thước:  Ngang: 120 cm Cao: 55 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PATRIOT 2.4M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PATRIOT 2.4M

750.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PATRIOT 2.4M Kích thước:  Ngang: 240 cm Cao: 80 cm Chất liệu vải: Ripstop Khung sườn: Resin Rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm bộ phụ kiện thả.  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - SWORD 2.1M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - SWORD 2.1M

1.050.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - SWORD 2.1M Kích thước:  Ngang: 210 cm Cao: 80 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - RAINBOW 1.8M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - RAINBOW 1.8M

600.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - RAINBOW 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Cao: 72 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - ROCKET 1.8M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - ROCKET 1.8M

550.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - ROCKET 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Cao: 72 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - FIRE 1.3M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - FIRE 1.3M

300.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - FIRE 1.3M Kích thước:  Ngang: 130 cm Cao: 55 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - AURORA 1.6M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - AURORA 1.6M

350.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - AURORA 1.6M Kích thước:  Ngang: 160 cm Cao: 70 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - OLYMPIC 1.8M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - OLYMPIC 1.8M

350.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - OLYMPIC 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Cao: 82 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - SWIFT 1.8M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - SWIFT 1.8M

600.000₫

650.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - SWIFT 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Cao: 72 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - TRANSFORMERS 2.3M

DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - TRANSFORMERS 2.3M

1.500.000₫

DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - TRANSFORMERS 2.3M Kích thước:  Ngang: 230 cm Cao: 80 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Carbon Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm bộ phụ kiện thả Phụ kiện thả cần mua thêm:  * Tay cầm thả diều 4 dây: https://dieudep.vn/tay-cam-4-day-29cm * Bộ dây thả diều 4 dây:  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - BIZART - STRONG WIND 2.4M

DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - BIZART - STRONG WIND 2.4M

1.750.000₫

DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - BIZART - STRONG WIND 2.4M Kích thước:  Ngang: 240 cm Cao: 80 cm Chất liệu vải: Imported Ripstop Khung sườn: P300 Carbon Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm bộ phụ kiện thả Phụ kiện thả cần mua thêm:  * Tay cầm thả diều 4 dây:   * Bộ dây thả diều 4 dây:  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - BIZART - STANDARD WIND 2.4M

DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - BIZART - STANDARD WIND 2.4M

1.700.000₫

DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - BIZART - STANDARD WIND 2.4M Kích thước:  Ngang: 240 cm Cao: 80 cm Chất liệu vải: Imported Ripstop Khung sườn: P300 Carbon Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm bộ phụ kiện thả Phụ kiện thả cần mua thêm:  * Tay cầm thả diều 4 dây:   * Bộ dây thả diều 4 dây:  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - REV - STRONG WIND PC31 - 2.4M

DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - REV - STRONG WIND PC31 - 2.4M

2.800.000₫

DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - REV - STRONG WIND PC31 - 2.4M Kích thước:  Ngang: 240 cm Cao: 80 cm Chất liệu vải: PC31 Fabric Khung sườn: P300 Carbon Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm bộ phụ kiện thả Phụ kiện thả cần mua thêm:  * Tay cầm thả diều 4 dây:   * Bộ dây thả diều 4...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - REV - STANDARD WIND 2.4M

DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - REV - STANDARD WIND 2.4M

1.700.000₫

DIỀU 4 DÂY - QUAD KITE - REV - STANDARD WIND 2.4M Kích thước:  Ngang: 240 cm Cao: 80 cm Chất liệu vải: Imported Ripstop Khung sườn: P300 Carbon Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm bộ phụ kiện thả Phụ kiện thả cần mua thêm:  * Tay cầm thả diều 4 dây:   * Bộ dây thả diều 4 dây:  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - RAINBOW 2.2M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - RAINBOW 2.2M

1.000.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - RAINBOW 2.2M Kích thước:  Ngang: 220 cm Cao: 73 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PRO TRAPEZE 2.4M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PRO TRAPEZE 2.4M

950.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PRO TRAPEZE 2.4M Kích thước:  Ngang: 240 cm Cao: 90 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PRO TATTOO 2.7M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PRO TATTOO 2.7M

1.900.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PRO TATTOO 2.7M Kích thước:  Ngang: 270 cm Cao: 85 cm Chất liệu vải: Imported Hi-Ripstop Khung sườn: Carbon rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm bộ phụ kiện thả.  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PRO SWORD 2.4M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PRO SWORD 2.4M

1.050.000₫

1.100.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - PRO SWORD 2.4M Kích thước:  Ngang: 240 cm Cao: 82 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - NINJA 1.8M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - NINJA 1.8M

600.000₫

650.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - NINJA 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Cao: 72 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - CORO 1.8M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - CORO 1.8M

650.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - CORO 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Cao: 72 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - SPEED 1.35M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - SPEED 1.35M

250.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - SPEED 1.35M Kích thước:  Ngang: 135 cm Cao: 60 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: fiberglass Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - WHIRL 1.8M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - WHIRL 1.8M

650.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - WHIRL 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Cao: 72 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - MITT 1.8M

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - MITT 1.8M

650.000₫

DIỀU 2 DÂY - STUNT KITE - MITT 1.8M Kích thước:  Ngang: 180 cm Cao: 72 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: Resin rod Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều đã bao gồm bộ phụ kiện thả như hình dưới  

Thêm vào giỏ hàng
 
zalo