DIỀU MÁY BAY TIÊM KÍCH 1.5M

130.000₫

Code: MB 119


Kích thước: 150 * 90 + 250 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: fiberglass

Màu sắc: 2 màu như hình

Code: MB 119

Kích thước: 150 * 90 + 250 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: fiberglass

Màu sắc:  2 màu như hình.

Sản phẩm liên quan