DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BẠCH TUỘC ỐNG 15M

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BẠCH TUỘC ỐNG 15M

2.300.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BẠCH TUỘC ỐNG 15M Kích thước:  Ngang: 190 cm Dài: 15 cm Chất liệu vải: High Nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 8 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LỒNG ĐÈN

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LỒNG ĐÈN

1.750.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LỒNG ĐÈN Kích thước:  Ngang: 2.1 m Dài: 7.4 m Đuôi: 6 m Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - GOLDFISH

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - GOLDFISH

550.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - GOLDFISH Kích thước:  Ngang: 130 cm Dài: 350 cm Đuôi: 10 m Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 3 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - VỊT BABY

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - VỊT BABY

250.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - VỊT BABY Kích thước:  Ngang: 76 cm Dài: 140 cm Đuôi: 6 m Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 2~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: bộ tay cầm I kèm 100m dây cước trắng * Link sản...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - TÔN NGỘ KHÔNG

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - TÔN NGỘ KHÔNG

680.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - TÔN NGỘ KHÔNG Kích thước:  Ngang: 170 cm Dài: 600 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 4 sợi -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - DOREMON

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - DOREMON

680.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - DOREMON Kích thước:  Ngang: 170 cm Dài: 600 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 4 sợi - 400m * Tay...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BƯỚM COLOR

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BƯỚM COLOR

1.050.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BƯỚM COLOR Kích thước:  Ngang: 226 cm Dài: 170 cm Đuôi: 275 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 4 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - XƯƠNG CÁ 5M

DIỀU TREO - PENDANT - XƯƠNG CÁ 5M

2.550.000₫

DIỀU TREO - PENDANT - XƯƠNG CÁ 5M Kích thước: 5 m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - TROPICAL FISH 3.5M

DIỀU TREO - PENDANT - TROPICAL FISH 3.5M

2.300.000₫

DIỀU TREO - PENDANT - TROPICAL FISH 3.5M Kích thước: 3.5 m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - GẤU 3.5M

DIỀU TREO - PENDANT - GẤU 3.5M

2.350.000₫

DIỀU TREO - PENDANT - GẤU 3.5M Kích thước: 3.5 m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LADYBUG SIZE S - 2SQM

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LADYBUG SIZE S - 2SQM

850.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - LADYBUG SIZE S - 2SQM Kích thước:  Ngang: 1.3 m  Dài: 1.5 m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 8 sợi -...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - ANGRY BIRD

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - ANGRY BIRD

600.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - ANGRY BIRD Kích thước:  Ngang: 150 cm Dài: 150 cm Đuôi: 400 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 4 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BABY TIGER

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BABY TIGER

750.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BABY TIGER Kích thước:  Ngang: 150 cm Dài: 200 cm Đuôi: 350 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 4 sợi...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BÉ GÁI

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BÉ GÁI

750.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - BÉ GÁI Kích thước:  Ngang: 170 cm Dài: 600 cm Chất liệu vải: nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 4 sợi - 400m *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - KHỈ BABY - SIZE M

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - KHỈ BABY - SIZE M

4.950.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - KHỈ BABY - SIZE M Kích thước:  Ngang:  330cm Dài:  540 cm Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: guồng inox 20cm + cuộn dây amiang chịu...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - TOM & JERRY

DIỀU TREO - PENDANT - TOM & JERRY

3.000.000₫

DIỀU TREO - PENDANT - TOM & JERRY Kích thước: Tom 5m - Jerry 4m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - NÀNG TIÊN CÁ 10M

DIỀU TREO - PENDANT - NÀNG TIÊN CÁ 10M

1₫

DIỀU TREO - PENDANT - NÀNG TIÊN CÁ 10M Kích thước: dài 10m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - HOTGIRL BIKINI 10M

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - HOTGIRL BIKINI 10M

1.850.000₫

DIỀU HOTGIRL BIKINI 10M Kích thước:  Ngang: 2.25m  Dài: 10m Chất liệu vải: nylon caro fabric Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 22cm ABS + cuộn dây 8 sợi - 500m * Tay quay 22cm - ABS: https://dieudep.vn/tay-quay-22cm-abs * Dây...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - JELLYFISH RAINBOW

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - JELLYFISH RAINBOW

1.150.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - JELLYFISH RAINBOW Kích thước:  Ngang: 200 cm Dài: 500 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: tay quay 18cm + cuộn dây 2 sợi - 200m *...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - STITCH 3.5M

DIỀU TREO - PENDANT - STITCH 3.5M

2.700.000₫

DIỀU TREO - PENDANT - STITCH 3.5M Kích thước: cao 3.5m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - HELLO KITTY 3.5M

DIỀU TREO - PENDANT - HELLO KITTY 3.5M

2.800.000₫

DIỀU TREO - PENDANT - HELLO KITTY 3.5M Kích thước: cao 3.5m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - VOI 3.5M

DIỀU TREO - PENDANT - VOI 3.5M

4.950.000₫

DIỀU TREO - PENDANT - VOI 3.5M Kích thước: cao 3.5m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TREO - PENDANT - CRAB 3.9M

DIỀU TREO - PENDANT - CRAB 3.9M

2.550.000₫

DIỀU TREO - PENDANT - CRAB 3.9M Kích thước: ngang 3.9m Chất liệu vải: nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng Màu sắc: màu như hình Sức gió: 3~5 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. *  Hướng dẫn cách treo thả:

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - PUPPLY DOG

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - PUPPLY DOG

2.400.000₫

DIỀU KHÍ ĐỘNG HỌC - PUPPLY DOG Kích thước:  Ngang:  300cm Dài:  750 cm Chất liệu vải: nylon fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: 2 màu như hình Sức gió: 3~4 Ghi chú: giá diều chưa bao gồm phụ kiện thả. A.  Tư vấn sử dụng phụ kiện thả: 1. Lựa chọn 1: guồng inox 20cm + cuộn dây amiang chịu nhiệt  1.3mm * Guồng...

Thêm vào giỏ hàng
 
zalo