DIỀU DELTA KID - HAWAI 1.6M

150.000₫

Code: DK 151


Kích thước: 160 * 80 + 600 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Code: DK 151


Kích thước: 160 * 80 + 600 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Sản phẩm liên quan