DIỀU DELTA KID - CLASSIC 1.5M

250.000₫

Code: DK 150


Kích thước: 150 * 90 + 300 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Code: DK 150


Kích thước: 150 * 90 + 300 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: màu như hình

Sản phẩm liên quan