DIỀU DELTA - TIM

200.000₫

Code: DT 195


Kích thước: 180 * 95 cm + 310 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

DIỀU DELTA - TIM

Code: DT 195

 

Kích thước: 180 * 95 cm + 310 cm

Chất liệu vải: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan