DIỀU DELTA - THIÊN NGA

550.000₫

Code: DT-193


Kích thước: 280 * 120 cm + 550 cm

Chất liệu: Grade Parachute Fabric

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: như hình

DIỀU DELTA - THIÊN NGA

Code: DT-193

 

Kích thước: 280 * 120 cm + 550 cm

Chất liệu vải: Grade Parachute Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan