DIỀU DELTA FLOWER RAINBOW

250.000₫

Code: DT 197 


Kích thước: 190 * 90 + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: DT 197

Kích thước: 190 * 90 + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan