DIỀU DELTA ARROW 2.3M

450.000₫

Code: DT 199


Kích thước: 230 * 170 cm + 10 m

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  2 màu như hình

Code: DT 199

Kích thước: 230 * 170 cm + 10 m

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 2 như hình

Sản phẩm liên quan