DIỀU DELTA MG

290.000₫

Code: DT 198


Kích thước: 200 * 100 + 200 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: DT 198

Kích thước: 200 * 100 + 200 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan