DIỀU DELTA WII

240.000₫

Code: DT-192


Kích thước: 180 * 95 cm + 90 cm

Chất liệu: Grade Parachute Fabric

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: như hình

DIỀU DELTA - WII

Code: DT-192

 

Kích thước: 180 * 95 cm + 90 cm

Chất liệu vải: Grade Parachute Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan