DIỀU DELTA - SLIVER 1.8M

200.000₫

Code: DT 203


Kích thước: 180 * 96 + 300 cm

Chất liệu: Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  2 màu như hình

Code: DT 203

Kích thước: 180 * 96 + 300 cm

Chất liệu: Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  2 màu như hình

Sản phẩm liên quan