DIỀU ĐIỀU KHIỂN 2 - 4 DÂY

STUNT KITE - MITT 1m8

STUNT KITE - MITT 1m8

600.000₫

650.000₫

STUNT KITE CORO 2m2

STUNT KITE CORO 2m2

1.000.000₫

STUNT KITE GUN 1.8m

STUNT KITE GUN 1.8m

700.000₫

STUNT PRIMAS 1m6

STUNT PRIMAS 1m6

380.000₫

400.000₫

STUNT FIRE FOX 3m3

STUNT FIRE FOX 3m3

2.700.000₫

STUNT IMPERIAL 3m3

STUNT IMPERIAL 3m3

2.700.000₫

STUNT ROCKET 2m7

STUNT ROCKET 2m7

1.900.000₫

1.950.000₫

DÙ TRÒN 2 DÂY

DÙ TRÒN 2 DÂY

500.000₫

RAINBOW POWER 2m

RAINBOW POWER 2m

500.000₫

RAINBOW  POWER 2m7

RAINBOW POWER 2m7

650.000₫

STUNT KITE - MITT 1m8

STUNT KITE - MITT 1m8

600.000₫

650.000₫

STUNT KITE - MITT 1m8 Code: ST-108 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE CORO 2m2

STUNT KITE CORO 2m2

1.000.000₫

STUNT CORO 2m2 Code: ST-206 Kích thước: 220 *80cm Chất liệu vải: Hi - Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT KITE GUN 1.8m

STUNT KITE GUN 1.8m

700.000₫

STUNT KITE GUN 1.8m Code: ST-107 Kích thước: 180 *72cm Chất liệu vải: Hi- Ripstop ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT PRIMAS 1m6

STUNT PRIMAS 1m6

380.000₫

400.000₫

STUNT PRIMAS 1m6 Code: ST-101 Kích thước: 160 *70cm Chất liệu vải: Polyester ...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT FIRE FOX 3m3

STUNT FIRE FOX 3m3

2.700.000₫

STUNT FIRE FOX 3m3 Code: ST-301 Kích thước: 330 *110cm Chất liệu vải: 40-D Hi- Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT IMPERIAL 3m3

STUNT IMPERIAL 3m3

2.700.000₫

STUNT IMPERIAL 3m3 Code: ST-302 Kích thước: 330 *110cm Chất liệu vải: 40-D Hi- Ripstop Nylon...

Thêm vào giỏ hàng
STUNT ROCKET 2m7

STUNT ROCKET 2m7

1.900.000₫

1.950.000₫

Stunt ROCKET 2m7 Mã số: ST-212 Kích thước: 270 *85cm Chất...

Thêm vào giỏ hàng
DÙ TRÒN 2 DÂY

DÙ TRÒN 2 DÂY

500.000₫

DÙ TRÒN 2 DÂY Code: PK-107 Kích thước: 180 cm Chất liệu vải: Ripstop Nylon...

Thêm vào giỏ hàng
RAINBOW POWER 2m

RAINBOW POWER 2m

500.000₫

RAINBOW POWER 2m Code: PK-104 Kích thước: 200 cm Chất liệu vải: caro fabric ...

Thêm vào giỏ hàng
RAINBOW  POWER 2m7

RAINBOW POWER 2m7

650.000₫

RAINBOW POWER 2m7 Code: PK-105 Kích thước: 270 cm Chất liệu vải: caro fabric ...

Thêm vào giỏ hàng