DIỀU 3D 1 HỘC

170.000₫

Code: 3D 127


Kích thước: 120 * 90 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 1 màu như hình

Code: 3D 127


Kích thước: 120 * 90 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 1 màu như hình

Sản phẩm liên quan