Sản phẩm mới

DIỀU CHIM KÉT 3D - 5M

DIỀU CHIM KÉT 3D - 5M

2.750.000₫

Code: TK 233 Kích thước: 500 * 230 cm Chất liệu: Ripstop Nylon Khung sườn: Resin Rod Màu sắc: như hình

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÁ MẬP ĐEN - 3M

DIỀU CÁ MẬP ĐEN - 3M

650.000₫

Code: TK 232 Kích thước: 300 * 185 cm Chất liệu: Ripstop Nylon Khung sườn: Resin Rod Màu sắc: như hình

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU ROKKAKU

DIỀU ROKKAKU

850.000₫

Code: KK 124 Kích thước: 180 * 150 cm Chất liệu: Ripstop Nylon Khung sườn: Resin Rod Màu sắc: như hình

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU SKELETON 6M

DIỀU SKELETON 6M

850.000₫

Code: KK 123 Kích thước: 120 * 610 cm Chất liệu: Nylon Caro Fabric Khung sườn: Resin Rod Màu sắc: như hình

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÁO BABY

DIỀU CÁO BABY

160.000₫

Code: AK 165 Kích thước: 180 * 90 + 170 cm Chất liệu: Nylon Caro Fabric Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: như hình

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - SKY COLOR CARBON - 2M8

DIỀU DELTA - SKY COLOR CARBON - 2M8

750.000₫

DIỀU DELTA - SKY COLOR Code: DT 196 Kích thước: 280 * 140 cm + đuôi 120 cm ...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BẠCH TUỘC ỐNG ĐƠN SẮC - 15M

DIỀU BẠCH TUỘC ỐNG ĐƠN SẮC - 15M

1.900.000₫

BẠCH TUỘC ỐNG 15M Code: SK 174 Kích thước: 1.5M *15M Chất liệu vải: vải Diều caro...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÁ ĐUỐI

DIỀU CÁ ĐUỐI

1₫

Code: SK 173 Kích thước: 5M * 15M Chất liệu vải: Nylon Ripstop Khung sườn: không sử dụng...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CHIM CÁNH CỤT

DIỀU CHIM CÁNH CỤT

2.300.000₫

Code: SK 172 Kích thước: 300 *600 cm + 350 cm Chất liệu vải: vải Diều caro Khung sườn: ...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BƯỚM ĐA SẮC - 1.8M

DIỀU BƯỚM ĐA SẮC - 1.8M

180.000₫

Code: TK 231 Kích thước: 180 * 107 cm + 200 cm Chất liệu: Nylon Caro Khung sườn: Fiberglass Màu sắc: như hình

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BƯỚM PHOENIX - 1.8M

DIỀU BƯỚM PHOENIX - 1.8M

350.000₫

Code: TK 230 Kích thước: 180 * 75 cm + 300 cm Chất liệu: Nylon Caro Khung sườn: Resin Rod Màu sắc: như hình

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BƯỚM 2M

DIỀU BƯỚM 2M

250.000₫

Code: TK 229 Kích thước: 200 * 95 cm + 300 cm Chất liệu vải: Caro Fabric Khung sường: Resinrod Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DOREAMON 1.6M

DIỀU DOREAMON 1.6M

150.000₫

Code: CK-140 Kích thước: 160 * 60 + 200cm Chất liệu vải: Caro fabric Khung sường: Fiberglass ...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - TIM

DIỀU DELTA - TIM

200.000₫

DIỀU DELTA - TIM Code: DT 195 Kích thước: 180 * 95 cm + 310 cm Chất liệu...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BƯỚM ĐA SẮC

DIỀU BƯỚM ĐA SẮC

130.000₫

Code: AK 164 Kích thước: 137 * 180 cm Chất liệu vải: Nylon Fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - FACE

DIỀU DELTA - FACE

150.000₫

DIỀU DELTA - FACE Code: DT-194 Kích thước: 180 * 95 cm + 150 cm Chất liệu vải:...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BƯỚM COLOR

DIỀU BƯỚM COLOR

150.000₫

Code: TK 228 Kích thước: 165 * 90 cm + 60 cm Chất liệu vải: Caro Fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KID - DELTA KI ARROW

DIỀU KID - DELTA KI ARROW

150.000₫

Code: DK-148 Kích thước: 150 * 75 cm + 150 cm Chất liệu vải: Caro Fabric Khung sườn: ...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA - THIÊN NGA

DIỀU DELTA - THIÊN NGA

550.000₫

DIỀU DELTA - THIÊN NGA Code: DT-193 Kích thước: 280 * 120 cm + 550 cm Chất liệu...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA WII

DIỀU DELTA WII

240.000₫

DIỀU DELTA - WII Code: DT-192 Kích thước: 180 * 95 cm + 90 cm Chất liệu vải:...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU BƯỚM 3D

DIỀU BƯỚM 3D

550.000₫

Code: TK-226 Kích thước: 200 * 300 cm Chất liệu vải: Caro Fabric Khung sường: ResinRod Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÁ NHIỆT ĐỚI

DIỀU CÁ NHIỆT ĐỚI

110.000₫

Code: AK-163 Kích thước: 130 * 120 cm Chất liệu vải: Nylon Fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TRÁI TIM - 2m1

DIỀU TRÁI TIM - 2m1

950.000₫

Code: SK-169 Kích thước: 210 * 210 + 600 cm Chất liệu vải: Nylon Fabric Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: như hình Sức gió: 4~5...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA SWAN 2M8

DIỀU DELTA SWAN 2M8

550.000₫

DIỀU DELTA - SWAN Code: DT-191 Kích thước: 280 *140cm Chất liệu vải: Grade Parachute Fabric ...

Thêm vào giỏ hàng