Sản phẩm mới

DIỀU DELTA FOX 2M8

DIỀU DELTA FOX 2M8

550.000₫

Code: DT-185 Kích thước: 280 * 140 cm Chất liệu vải: Ripstop Nylon Khung sường: ResinRod Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA LIGHT COLOR 2M8

DIỀU DELTA LIGHT COLOR 2M8

550.000₫

Code: DT-184 Kích thước: 280 * 140 cm Chất liệu vải: Ripstop Nylon Khung sường: ResinRod Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CHIM HẢI ÂU 1M8

DIỀU CHIM HẢI ÂU 1M8

200.000₫

Code: TK-225 Kích thước: 180 * 80 cm Chất liệu vải: Nylon Fabric Khung sường: Resinrod Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA RED RAINBOW

DIỀU DELTA RED RAINBOW

240.000₫

Code: DT-183 Kích thước: 200 * 100 cm Chất liệu vải: Ripstop Nylon Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA FLY

DIỀU DELTA FLY

500.000₫

Code: DT-182 Kích thước: 250 * 130 cm + 80 cm Chất liệu vải: Ripstop Nylon Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU ĐẠI BÀNG 3D

DIỀU ĐẠI BÀNG 3D

450.000₫

DIỀU ĐẠI BÀNG 3D Code: TK-224 Kích thước: 205*110 cm Chất liệu vải: Ripstop...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÁ VÀNG 4 ĐUÔI

DIỀU CÁ VÀNG 4 ĐUÔI

500.000₫

Code: TK-221 Kích thước: 220 * 260 cm Chất liệu vải: Caro Fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU THẰN LẰN 14M

DIỀU THẰN LẰN 14M

2.850.000₫

Code: SK-163 Kích thước: 2m5 * 14 m Chất liệu vải: Ripstop Nylon Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: như hình Sức gió: 4~5

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU SOFT GOLD FISH 5.5M

DIỀU SOFT GOLD FISH 5.5M

2.850.000₫

Code: SK-165 Kích thước: 210 * 550 cm Chất liệu vải: Ripstop Nylon Khung sườn: không sử dụng khung sườn Màu sắc: như hình Sức gió: 4~5

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU QUẠT

DIỀU QUẠT

500.000₫

Code: KK-121 Kích thước: 175 * 120 cm + 330 Cm Chất liệu vải: Caro Fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU GẤU PANDA

DIỀU GẤU PANDA

1.450.000₫

Code: SK-162 Kích thước: 225 * 200 + 700 cm Chất liệu vải: Caro Fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 4~5

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU TIGER HEXA

DIỀU TIGER HEXA

650.000₫

Code: KK-122 Kích thước: 145 * 145 cm + đuôi ống 15 m Chất liệu vải: Caro Fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DƠI BABY

DIỀU DƠI BABY

120.000₫

Code: AK-157 Kích thước: 160 * 75 + 150 cm Chất liệu vải: Nylon Fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DƠI QUỶ

DIỀU DƠI QUỶ

120.000₫

Code: AK-158 Kích thước: 160 * 240 cm Chất liệu vải: Caro Fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DELTA SẮC MÀU 2M

DIỀU DELTA SẮC MÀU 2M

240.000₫

Code: DT-177 Kích thước: 200 * 450 cm Chất liệu vải: Caro Fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CÁ VÀNG MIDI

DIỀU CÁ VÀNG MIDI

160.000₫

Code: AK-160 Kích thước: 150 * 150 cm Chất liệu vải: Caro fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU MÁY BAY TIÊM KÍCH

DIỀU MÁY BAY TIÊM KÍCH

160.000₫

Code: MB-116 Kích thước: 160 * 110 + 170 cm Chất liệu vải: Caro fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU ĐẠI BÀNG LỬA 1M6

DIỀU ĐẠI BÀNG LỬA 1M6

120.000₫

Code: AK-161 Kích thước: 160 * 80 cm Chất liệu vải: Caro fabric Khung sường: Fiberglass Màu sắc: như hình Sức gió: 2~4

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU DRAGON

DIỀU DRAGON

170.000₫

Code: CK-132 Kích thước: 160 * 60 + 200cm Chất liệu vải: Caro fabric Khung sường: Fiberglass ...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU SUPERMAN KID

DIỀU SUPERMAN KID

150.000₫

Code: CK-131 Kích thước: 140 * 150cm Chất liệu vải: Caro fabric Khung sường: Fiberglass ...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU CAPTAIN AMERICA

DIỀU CAPTAIN AMERICA

150.000₫

Code: CK-130 Kích thước: 140 * 150cm Chất liệu vải: Caro fabric Khung sường: Fiberglass ...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU HELLO KITTY

DIỀU HELLO KITTY

150.000₫

Code: CK-133 Kích thước: 140 * 140 + 200cm Chất liệu vải: Caro fabric Khung sường: Fiberglass ...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU ANGEL LT

DIỀU ANGEL LT

120.000₫

Code: CK-138 Kích thước: 160 * 80 + 150cm Chất liệu vải: Nylon fabric Khung sường: Fiberglass ...

Thêm vào giỏ hàng
DIỀU KITTY LT

DIỀU KITTY LT

120.000₫

Code: CK-137 Kích thước: 160 * 80 + 150cm Chất liệu vải: Nylon fabric Khung sường: Fiberglass ...

Thêm vào giỏ hàng