DIỀU TRÁI BANH

500.000₫

Code: SK-109


Kích thước: 150 * 150 cm + 450 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc:  như hình

Code: SK-109


Kích thước: 150 * 150 cm + 450 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan