TAY QUAY 22CM - ABS

200.000₫

Code: Q-2202


Kích thước đường kính: 22 cm

Chất liệu: nhựa tổng hợp ABS

Đặc điểm: sử dụng thả Diều kích thước lớn, vòng bi thép siêu trơn.

Code: Q-2202


Kích thước đường kính: 22 cm

Chất liệu: nhựa tổng hợp ABS

Đặc điểm: sử dụng thả Diều kích thước lớn, vòng bi thép siêu trơn.

Sản phẩm liên quan