DIỀU BABY BEAR

170.000₫

Code: CT-122


Kích thước: 150 * 130 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: CT-122


Kích thước: 150 * 130 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan