DIỀU HỒ LÔ

800.000₫

Code: SK-161


Kích thước: 150 * 220 cm + 560 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc:  như hình

Code: SK-161


Kích thước: 150 * 220 cm + 560 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan