DIỀU DELTA FANTASY 4M

1.200.000₫

Code: DT-153


Kích thước: 400 * 200 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: Carbon

Màu sắc:  như hình

Code: DT-153


Kích thước: 400 * 200 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: Carbon

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan