DIỀU CHIM ĐẠI BÀNG - 3.6M

900.000₫

Code: TK-182


Kích thước: 360 * 160 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Hi - Resin Rod

Màu sắc:  như hình

Code: TK-182


Kích thước: 360 * 160 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Hi - Resin Rod

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan