GOLDFISH - 2018

380.000₫

Code: TK-191


Kích thước: 200 * 270 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: TK-191


Kích thước: 200 * 270 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình