DIỀU RẮN HỔ MANG CHÚA 23M

350.000₫

Code: TK 244 


Kích thước: 180 * 110 cm + đuôi 20 m 

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Code: TK 244


Kích thước: 180 * 110 cm + đuôi 20 m

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan