DIỀU PUPPY DOG

150.000₫

Code: TK-201


Kích thước: 150 * 128 cm + 180 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 4 màu như hình

Code: TK-201


Kích thước: 150 * 128 cm + 180 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc: 4 màu như hình

Sản phẩm liên quan