DIỀU MÁY BAY - NEWPLANE 1.8M

200.000₫

Code: MB-114


Kích thước: 180 * 130 cm + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: MB-114


Kích thước: 180 * 130 cm + 300 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan