DIỀU LOVE KITE

500.000₫

Code: SK-154


Kích thước: 120 * 135 + 520 cm

Chất liệu: vải diều

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc: như hình

Code: SK-154


Kích thước: 120 * 135 + 520 cm

Chất liệu: vải diều

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc: như hình

Sản phẩm liên quan