DIỀU JELLYFISH

500.000₫

Code: SK-158


Kích thước: 106 * 750 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc:  như hình

Code: SK-158


Kích thước: 106 * 750 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: không sử dụng khung sườn

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan