DIỀU HẠC TRẮNG 2M

250.000₫

Code: TK-188


Kích thước: 200 * 180 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resinrod

Màu sắc:  như hình

Code: TK-188


Kích thước: 200 * 180 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resinrod

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan