DIỀU HẮC MIÊU

750.000₫

Code: TK 245


Kích thước: 150 * 190 cm + đuôi xoay 185 cm 

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Code: TK 245


Kích thước: 150 * 190 cm + đuôi xoay 185 cm

Chất liệu: Nylon Caro Fabric

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình