DIỀU DELTA SWEET 4.6M

1.500.000₫

Code: DT-130


Kích thước: 460 * 250 cm

Chất liệu: Hi-Ripstop

Khung sườn: resin rod

Màu sắc: như hình

DIỀU DELTA RIV 4.6M

Code: DT-130

 

Kích thước: 460*250cm

Chất liệu vải: Hi-Ripstop

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sức gió: 3~5

Ghi chú: dễ bay, kích thước lớn, chất liệu vải tốt, khung sườn cứng, bay rất đầm.