DIỀU DELTA FLY

500.000₫

Code: DT-182

 

Kích thước: 250 * 130 cm + 80 cm

Chất liệu vải: Ripstop Nylon

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Code: DT-182

 

Kích thước: 250 * 130 cm + 80 cm

Chất liệu vải: Ripstop Nylon

Khung sường: Fiberglass

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

Sản phẩm liên quan