DIỀU DELTA - FIGHTER

550.000₫

Code: DT-155


Kích thước: 280 * 140 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: Resinrod

Màu sắc:  như hình

Code: DT-155


Kích thước: 280 * 140 cm

Chất liệu: Nylon Ripstop

Khung sườn: Resinrod

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan