DIỀU DELTA - FANTASY 2M

320.000₫

Code: DT-139


Kích thước: 200 * 100 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Code: DT-139


Kích thước: 200 * 100 cm

Chất liệu: Nylon Fabric

Khung sườn: Fiberglass

Màu sắc:  như hình

Sản phẩm liên quan