DIỀU ĐẠI BÀNG LỬA

500.000₫

Code: TK-211


Kích thước: 230 * 90 cm

Chất liệu: Nylon Caro

Khung sườn: Resin Rod

Màu sắc: như hình


 

Code: TK-211

 

Kích thước: 230 * 90 cm

Chất liệu vải: Nylon Caro

Khung sường: Resin Rod

Màu sắc: như hình

Sức gió: 2~4

 

Sản phẩm liên quan